Община Стара Загора

Сключване на граждански брак

Длъжностните лица от дирекция „Гражданско състояние“ подготвят, организират и извършват на ритуал – сключване на граждански брак. Бракосъчетанията се сключват в ритуалната зала, находяща се в Регионална библиотека „Захари Княжески“ – Стара Загора. По изключение като бременност, болест, немощ, изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ и др. може да се сключат и на други места.