Необходими документи

за сключване на граждански брак

Документи, които трябва да предоставите предварително.

Датите за това са посочени в СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА,
която ще получите след успешно завършване на резервацията.

1. Лични карти на младоженците

2. Декларация за сключване на граждански брак

3. Медицински свидетелства, издадени по реда на Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак. Валидни 30 календарни дни от датата на издаването им.

PDF

Виж изследванията

4. Заплатена фактура или заявление за отказ от услуги

5. Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от райония съд

6. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения (само за предбрачен договор или режим на разделност), ако има такъв.Носете със себе си:

1. Лични карти - на младоженците и свидетелите - общо 4 бр.;
2. Сватбени пръстени;
3. Ритуални чаши - 2 бр.;
4. Шампанско.Най-късно 10 календарни дни преди брака трябва да прикачите всички необходими документи за преглед от длъжностно лице и 5 работни дни преди него, да ги представите в оригинал в стая 310, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107 (работно време за граждани всеки вторник и четвъртък от 13:30 часа до 17:30 часа).